همکاران ما

پزشکان و متخصصان

کلینیک شفا

دکتر هدی جزایری

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیک شفا

دکتر زهرا شیرخانی

متخصص مغز و اعصاب
کلینیک شفاگستر

دکتر علی ملکی ناصری

متخصص قلب و عروق
کلینیک شفا

دکتر عطیه نبطیه

دندانپزشک
کلینیک شفا

دکتر پگاه علیزاده پهلوان

متخصص گوش حلق و بینی و فلوشیپ حنجره
کلینیک شفا

دکتر نرگس ساغرچی

متخصص گوش، حلق و بینی​
کلینیک شفاگستر

دکتر نصیری نصب

متخصص گوش حلق بینی
کلینیک شفا

دکتر ناهید برنا

متخصص اعصاب و روان و فلوشیپ سالمندان
کلینیک شفا

دکتر پونه عمرانیان

روان پزشک
کلینیک شفا

دکتر مهتاب متوسلیان

روان پزشک
کلینیک شفاگستر

دکتر احمد حاجبی

روان پزشک
کلینیک شفاگستر

دکتر سعید گرانپی

روان پزشک
کلینیک شفاگستر

دکتر حمید رضا حسن زاده

پزشک عمومی
کلینیک شفا

دکتر ناهید معمارزاده

پزشک عمومی
کلینیک شفا

دکتر مینا مهبودی

پزشک عمومی
کلینیک شفاگستر

دکتر محمدرضا قدیمی

پزشک عمومی

کادر درمان و کارشناسان

کلینیک شفا

خانم مریم یار احمدی

کارشناسی ارشد شنوایی سنجی
کلینیک شفاگستر

آقای محمدصادق خاتمی

کارشناسی ارشد شنوایی سنجی
کلینیک شفاگستر

آقای نیما قربانی

کارشناس ارشد شنوایی شناسی
کلینیک شفا

دکتر مریم امین زاده تبریزی

دکتری روانشناسی
کلینیک شفا

دکتر الهه صادقلو

دکتری روانشناسی
کلینیک شفاگستر

دکتر جعفر میرزایی

دکتری روانشناسی
کلینیک شفا

دکتر شهین میرزایی شیخ ابادی

دکتری روانشناسی
کلینیک شفاگستر

دکتر مجتبی خادمی

دکتری روانشناسی
کلینیک شفا

خانم فریال اوجی

کارشناس روان شناسی _ نوروتراپست
کلینیک شفاگستر

آقای علیرضا کاظمی

کارشناس کار درمانی
کلینیک شفا

خانم فرزانه روحانی

کارشناس ارشد کار درمانی
کلینیک شفاگستر

آقای علیرضا محمدی

کارشناس گفتار درمانی
کلینیک شفا

خانم مهناز واحد

کارشناس فیزیوتراپی
کلینیک شفاگستر

دکتر نسیم خطیبی

دکتری تغذیه
کلینیک شفاگستر

آقای بهمن امینی

مشاور تحصیلی
کلینیک شفا

خانم سمانه حاصلی

کارشناس ارشد مدد کاری

پرستاران

کلینیک شفاگستر

آقای محمدحسن دوستی

کارشناس پرستاری
کلینیک شفا

خانم فاطمه شیخ زاده

کارشناس پرستاری
کلینیک شفا

خانم زهرا پوست داد

کارشناس پرستاری
کلینیک شفاگستر

آقای محمد باقری

کارشناس پرستاری

مدیران

کلینیک شفاگستر

دکتر بهروز سلامت

مدیر عامل
کلینیک شفاگستر

آقای هادی ایپکچی

معاون مدیر عامل و مدیر برندینگ
کلینیک شفا

دکتر هدی جزایری

مسئول فنی
کلینیک شفاگستر

آقای حمید صیامی

مدیر مالی
کلینیک شفا

خانم مرضیه عنبری

مدیر داخلی
کلینیک شفا

خانم پریوش خدایار

مدیر خدمات در منزل