کلینیک های مرکز

ما در مرکز توانبخشی شفا، کوشیده ایم با ایجاد کلینیک های تخصصی و بهره گیری از پزشکان حاذق و تجهیزات به روز، به روند بهبود شما کمک کنیم. دست در دست هم همرایتان می‌کنیم، سلامتی و آرامش همه شما عزیزان، آرزوی ماست.

کلینیک خرو پوف
کلینیک
اختلالات شنوایی، گفتار و زبان
IBO08367 (1)
مطب
دندان پزشکی
n83167238-72773288
کلینیک
اعصاب و روان
کلینیک سر درد
کلینیک
طب فیزیکی و اختلالات رشدی تکاملی
کلینیک خرو پوف
کلینیک
کلینیک زنان
IBO08367 (1)
مطب
خرو پف
n83167238-72773288
کلینیک
کلینک حنجره بلع
کلینیک سر درد
کلینیک
کلینیک اختلالات جسمی
IBO08323
کلینیک
سردرد و گردن‌ درد
IBO08356
کلینیک
فیزیوتراپی
IBO08316
کلینیک
وزوز گوش
روانشناسی
کلینیک
مشاوره و روان درمانی
IBO08377
کلینیک
نوروتراپی
مشاهده کلینیک
IBO08377
کلینیک
قلب عروق
IBO08377
کلینیک
کلینک طب فیزیکی و توان بخشی
IBO08377
کلینیک
کلینک سرگیجه و عدم تعدل

در مورد خدمات کلینیک ها سوالی دارید؟