کلینیک ها

فهرست
کلینیک های مرکز

ما در مرکز توانبخشی شفا، کوشیده ایم با ایجاد کلینیک های تخصصی و بهره گیری از پزشکان حاذق و تجهیزات به روز، به روند بهبود شما کمک کنیم. دست در دست هم همرایتان می‌کنیم، سلامتی و آرامش همه شما عزیزان، آرزوی ماست.

IBO08297 (3)
کلینیک
اختلالات شنوایی، گفتار و زبان
IBO08367 (1)
مطب
دندان پزشکی
مشاهده کلینیک
n83167238-72773288
کلینیک
اعصاب و روان
Untitled-2
کلینیک
طب فیزیکی و اختلالات رشدی تکاملی
IBO08323
کلینیک
سردرد و گردن‌ درد
IBO08356

فیزیوتراپی
مشاهده کلینیک
IBO08316
کلینیک
وزوز گوش
روانشناسی
کلینیک
مشاوره و روان درمانی
مشاهده کلینیک
IBO08377
کلینیک
نوروتراپی
مشاهده کلینیک

در مورد خدمات کلینیک ها سوالی دارید؟