کلینیک عمومی

کلینیک عمومی با ارائه خدمات سرپایی تشخیصی، درمانی و اورژانسی همچون ویزیت توسط پزشک عمومی، درخواست و تحلیل آزمایش‌ها، تزریقات و سرم‌درمانی و در صورت نیاز تشکیل پرونده‌های پزشکی تخصصی و ارجاع به متخصصین همکار شما را یاری می‌کند.
 
این کلینیک متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:
- عمومی
- تزریقات و سرم‌درمانی
- آزمایشگاه عمومی (نوار قلب، قند خون، فشار خون، پالس اکسیمتری و تعیین BMI)
- آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیکی
کلینیک عمومی