کلینیک سرگیجه و عدم تعادل

سیستم دهلیزی گوش داخلی، بیماری‌های مغز و اعصاب، بیماری‌های قلبی ـ عروقی و اختلال مفصل گیجگاهی ـ فکی می‌توانند از عوامل اصلی ایجادکننده سرگیجه و عدم تعادل باشند. از این‌رو، در این بخش خدمات تشخیصی، درمانی و توانبخشی سرگیجه و عدم تعادل از سوی متخصصین گوش، گلو و بینی، مغز و اعصاب، قلب و عروق، مفصل گیجگاهی ـ فکی، شنوایی‌شناسان و کاردرمانگران مرکز ارائه می‌شود.
این کلینیک متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:
- گوش، گلو، بینی، سر و گردن
- نورولوژی
- قلب و عروق
- مفصل گیجگاهی ـ فکی
- کاردرمانی
- آزمایشگاه سرگیجه و عدم تعادل
کلینیک سرگیجه و عدم تعادل