آزمایشگاه‌ها 

-آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیکی
این مرکز با همکاری آزمایشگاه تخصصی و فوق‌تخصصی لاوازیه (www.lavaziehlab.com) با پنجاه سال سابقه فعالیت همه روزه با هماهنگی آماده خون‌گیری از مراجعین محترم می‌باشد.
-آزمایشگاه نوار عصب و عضله
نوار عصب و عضله یک روش تشخیصی برای ارزیابی عملکرد اعصاب محیطی، عضلات و نیز تشخیص بیماری‌های عصبی و عضلانی است که در موارد زیر کاربرد دارد:
  • بررسی محل آسیب عصب و ترمیم آن در اعصاب محیطی
  • بررسی درگیری عصبی به سبب دیسک‌های کمری ـ گردنی و تعیین شدت آن
  • بررسی بیماری‌های عصبی ـ عضلانی مادرزادی
  • بررسی علل شکایات شایع همچون درد و گزگز اندام‌ها
آزمایشگاه تخصصی شنوایی‌شناسی
در این بخش کلیه آزمایش‌های پایه و تخصصی سیستم شنوایی شامل ارزیابی‌های مقدماتی و پیشرفته اختلالات شنوایی، غربالگری شنوایی کودکان و وزوز گوش با بهره‌گیری از تجهیزات فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک به‌منظور تشخیص و درمان مشکلات شنوایی و وزوز گوش انجام می‌شود.
- آزمایشگاه سرگیجه و عدم تعادل
گوش علاوه بر اندام شنوایی، یکی از اندام‌های تعادلی نیز می‌باشد. در برخی موارد علت سرگیجه و عدم تعادل فرد می‌تواند در ارتباط با سیستم دهلیزی گوش داخلی باشد. از این‌رو، در این بخش خدمات تشخیصی و درمانی سرگیجه و عدم تعادل با استفاده از آزمون‌های بررسی سیستم تعادلی و سرگیجه و انجام تمرین‌های توانبخشی تعادلی و سرگیجه و مانورهای بازگردانی ذرات ارائه می‌شود.
-آزمایشگاه قلب و عروق
در این آزمایشگاه انواع آزمایشات عمومی و تخصصی همچون اکوکاردیوگرافی، نوار قلبی و پالس اکسیمتری، فشار خون انجام می‌شود.
-آزمایشگاه نوار مغزی
در این آزمایشگاه نوار مغزی و نقشه برداری مغزی گرفته می‌شود.
- آزمایشگاه بخش عمومی
در این آزمایشگاه قند خون، فشار خون، نوار قلب، پالس اکسیمتری و تعیین BMI انجام می‌گیرد.